Κονσόλα Προγραμματισμού Καρτών

Η κονσόλα SM-SCPC (Smart Card Programming Console) προγραμματισμού καρτών είναι μία συσκευή που χρησιμοποιείται για την εγγραφή των καρτών που απαιτούνται για τη χρήση των pillars.

Η συσκευή συνδέεται μέσω δικτυακού καλωδίου RJ45 σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ο οποίος φέρει το λογισμικό Smartmarinas SM-SCPS (Smart Card Programming Software).

Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα κατόπιν εντολής που θα δεχθεί από το πρόγραμμα διαχείρισης. Η εγγραφή καρτών γίνεται γρήγορα και απλά.

Ο φορέας αφού ορίσει στο SM-SCPS τον αριθμό καρτών που θέλει να εγγράψει π.χ. 50 – 100, ακουμπά την SM-RFID κάρτα στο γυάλινο πλαίσιο και την αποσύρει μετά το ηχητικό διπλό σήμα, που επιβεβαιώνει ότι η κάρτα έχει εγγραφεί. Η ίδια κίνηση επαναλαμβάνεται μέχρι να εγγραφούν όλες οι κάρτες.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε κάρτα, είναι αρκετή η τοποθέτηση της κάρτας στην κονσόλα και ο μοναδικός κωδικός της κάρτας ,θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή με τις πληροφορίες που αφορούν τη συγκεκριμένη κάρτα π.χ. υπόλοιπο ποσού, τιμές χρέωσης, κατηγορία πελάτη.

Διάρκεια εγγύησης 2 έτη.

Smartmarinas SCPC (Smart Card Programming Console)